PT. DUTA BUANA MANDIRI
Your Preferred Energy Partner
> News > Detail

Jenis Jenis Batubara

Monday, 22 October 2012 at 23:33 WIB


Dari tinjauan beberapa senyawa dan unsur yang terbentuk pada saat proses coalification, maka secara umum dikenal beberapa rank batubara yaitu:

 1. Peat/ gambu, (C60H6O34) dengan sifat :

 • Warna coklat
 • Material belum terkompaksi
 • Mernpunyai kandungan air yang sangat tinggi
 • Mempunvai kandungan karbon padat sangat rendah
 • Mempunyal kandungan karbon terbang sangat tinggi
 • Sangat mudah teroksidasi
 • Nilai panas yang dihasilkan amat rendah
  .

2. Lignit/ brown coa, (C70OH5O25 ) dengan ciri :

 • Warna kecoklatan
 • Material terkornpaksi namun sangat rapuh
 • Mempunyai kandungan air yang tinggi
 • Mempunyai kandungan karbon padat rendah
 • Mempunyai kandungan karbon terbang tinggi
 • Mudah teroksidasi
 • Nilai panas yang dihasilkan rendah.3. Subbituminous (C75OH5O20) - Bituminous (C80OH5O15) dengan ciri :

 • Warna hitam
 • Material sudah terkompaksi
 • Mempunyai kandungan air sedang
 • Mempunyai kandungan karbon padat sedang
 • Mempunyai kandungan karbon terbang sedang
 • Sifat oksidasi rnenengah
 • Nilai panas yang dihasilkan sedang.4. Antrasit (C94OH3O3) dengan ciri :

 • Warna hitam mengkilat
 • Material terkompaksi dengan kuat
 • Mempunyai kandungan air rendah
 • Mempunyai kandungan karbon padat tinggi
 • Mempunyai kandungan karbon terbang rendah
 • Relatif sulit teroksidasi
 • Nilai panas yang dihasilkan tinggi.